Zdecyduj się na system CRM, który usprawni zarządzanie relacjami z klientem w Twojej firmie. Planuj, deleguj, monitoruj i wykonuj działania w jednym miejscu. 

Zarządzanie relacjami z klientem w systemie CRM

Inwestycja w system CRM zwraca się niemal natychmiastowo, ponieważ już od momentu wdrożenia możesz z niego korzystać. Główne zalety systemu to stała kontrola działań związanych z danym kontrahentem oraz dostęp do historii wykonywanych operacji. Dzięki temu nad jednym klientem może pracować kilku handlowców, a osoby te nie będą musiały przekazywać sobie informacji o tym, jakie podjęły działanie, ponieważ wszystko jest widoczne w systemie.

Zarządzanie relacjami z klientem to dość obszerne pojęcie i w każdej firmie czy nawet branży może wyglądać inaczej. Jednak w każdym przypadku schemat działania będzie podobny:

To tylko jeden z przykładów ścieżki, którą można stworzyć w systemie CRM. Ta dotyczy akurat sytuacji, gdzie wprowadzamy nowego klienta i przechodzimy z nim od spotkania do umowy. Inną z sytuacji może być prowadzenie działania związanego z kampanią reklamową. W tej sytuacji w CRM pojawią się informacje, załączniki oraz plany mówiące o tym co i kiedy należy opublikować, do kogo zgłosić się w sprawie wykupienia reklamy i ustalić przez jaki okres będzie wyświetlana.

CRM - ZADANIE

Inwestycja w rozwiązanie to między innymi wprowadzenie porządku oraz natychmiastowy dostęp do historii działań. Dlatego podczas nieobecności jednego handlowca, drugi z nich jest w stanie przejąć obowiązki bez głębszego zaznajamiania się z tematem. Pozwala na to pulpit systemu, który wyświetla informacje na temat danej sprawy, jej etapu, danych kontaktowych oraz ofert.

System CRM jest również narzędziem, które nie tylko pozwoli monitorować dotychczasową ścieżkę kontaktu, ale również daje możliwości stworzenia indywidualnej oferty dla klienta, z którym rozmowy są prowadzone od dłuższego czasu. Rozwiązanie przypomina także o nachodzących spotkaniach lub działaniach do wykonania jak umówiona rozmowa telefoniczna czy mail z ofertą.

Chcesz wdrożyć system do zarządzania relacjami z klientem? Zadzwoń 32 263 00 00 lub wypełnij formularz

Firma

NIP

Osoba kontaktowa

Adres e-mail

Telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o moich danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość do Connecto Sp. z o.o. ul. Mariacka 1/5 w Sosnowcu i spółki zależne Connecto Sp. z o.o w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Connecto Sp. z o.o. informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Uprzejmie informujemy, że:
a) Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@connecto.pl lub pisemnej na adres Connecto Sp. z o.o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.